บริษัท บลูพริ้นท์ โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลือกภาษา :  
   
Mind Timer
Mind timer เป็น application ที่สามารถทำงานบน Iphone และ Ipad ท่านสามารถใช้ตั้งเวลา โดยมีเสียง เพื่อช่วยท่านในการฝึกสติ และการปฏิบัติธรรม

................................................................................................................

Elegance Name Card Coming Soon !
Elegance Name Card (eNameCard)เป็นโปรแกรมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถเก็บและแชร์นามบัตรได้อย่างอิสระ มาร่วมกันประหยัดกระดาษ รักษาป่าและโลกของเรา

................................................................................................................
   
Thank you for your visit
E-mail : support@blueprint.co.th
http://www.blueprint.co.th